Organisation

PTS består av tre divisioner, tio avdelningar samt två gd-staber.

OrganisationOrganisationsschema (klicka för större bild)

 

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör, Catarina Wretman

Staben för strategisk styrning, Vakant

Staben för internationella frågor, Tf. Emma Närvä

 

Divisionen för marknadsutveckling

Divisionschef乐动体育滚球, Björn Blondell

Digitaliseringsavdelningen, 乐动体育滚球Olof Bjurö

 • Enheten för digital delaktighet, Tf. Andreas Richter
 • Enheten för bredbandsfrämjande, Maria Sörman
 • Digitaliseringsrådets kansli, Nils Hertzberg
 • Enheten för konsumenträttigheter, Ann-Sofie Fahlgren
 • Enheten för postfrågor, Emma Maraschin
 • Bredbandsforums kansli, Nicklas Liss-Larsson

Analysavdelningen, Kristian Viidas

 • Enheten för marknadsanalys och statistik, tf. Bianca Gustafsson Kojo
 • Enheten för ekonomisk analys. tf. Tania Abdali
 • Enheten för spektrumanalys, tf. Anna Beckius

Avdelningen för marknadsreglering, 乐动体育滚球Rikard Englund

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning, Marielle Sjögren
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur, Tf. Emilie Fridensköld
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster, Peter von Wowern

Divisionen för samhällsbehov

Divisionschef, Catarina Wretman

Avdelningen för resursförvaltning, Jonas Wessel

 • Enheten för spektrumförädling, Nina Gustafsson
 • Enheten för spektrumtillstånd, Karoline Boström
 • Enheten för spektrumtillsyn, Magnus Leijel
 • Enheten för nummer och adressering, Helena Åkerlund
 • Enheten för saknade brev, Helene Rosang

Avdelningen för säker kommunikation, Annica Bergman

 • Enheten för robusthet, Ove Landberg
 • Enheten för beredskap, Rita Hammarstedt
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster, Staffan Lindmark
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster, tf. Anna Montelius
 • Enheten för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet, Henrik Christiansson

Divisionen för myndighetsstöd

Divisionschef, Tove Friberg

Ekonomiavdelningen,乐动体育滚球 Annika Leander

 • Upphandlingsenheten, Anna-Karin Hellsten
 • Ekonomi- och controllerenheten, Thomas Yde
 • Enheten för fastighet och dokumentation, Peter Mårtensson

Kommunikationsavdelningen, Kerstin Karlsson

 • Kommunikationsenheten, Peter Ekstedt

Rättsavdelningen, Karolina Asp

 • Enheten för regler, tf. Sofie Sandell
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösning, Katarina Holmqvist

Personalavdelningen,乐动体育滚球 Rebecca Källskog

Avdelningen för verksamhetsutveckling, Håkan Nyberg

 • Enheten för processutveckling, Anders Öhnfeldt
 • Enheten för it-utveckling, Charlotte Örnlid
 • Enheten för it-drift, tf. Charlotte Örnlid