Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

乐动体育滚球Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

PTS fasad Övergripande mål

Läs mer om PTS verksamhet.

Par med telefon Internationellt

Läs mer om PTS internationella arbete.

Stureplan Jobba på PTS

Nyfiken på att jobba på PTS? Läs mer.

Maria och andra medarbetare Historik

Lär dig mer om PTS historia.

Nyheter

PTS arrangerar nätverksdag om digital inkludering med DIGG och MFD

乐动体育滚球 Den 26 maj 2020 arrangeras nätverksdagen Digin för offentlig sektor.

乐动体育滚球19 december 2019

tillgänglighet inkludering digital delaktighet nätverksdag pts mfd digg digin


Nya föreskrifter om avgifter

乐动体育滚球 De avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2020 är nu beslutade.

19 december 2019


PTS vill få fler att koppla upp

乐动体育滚球 Nu lanserar PTS filmserien ”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen. Syftet är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

9 december 2019


Inriktningen för telekomsektorns totalförsvarsarbete för sex år framåt är klar

Utbildning, övning och robusthetsåtgärder är tre prioriterade områden.

乐动体育滚球29 november 2019


PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

乐动体育滚球 PTS kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats.

15 november 2019


PTS bidrar till förstärkt reservkraft för mobilnäten på Gotland

乐动体育滚球 Större delen av utbyggnaden görs 2020.

乐动体育滚球29 oktober 2019


Digital delaktighet är temat för PTS nya innovationstävling

乐动体育滚球 Vinn finansiering på upp till 2 miljoner till projekt som ökar den digitala delaktigheten.

乐动体育滚球30 september 2019

innovationstävling inkludering tillgänglighet digitalisering utanförskap innovation funktionsnedsättning projektfinansiering finansiering användarvänlighet


Träffa PTS i Almedalen

乐动体育滚球 Tipsa oss gärna om möten eller seminarier där PTS kan bidra eller lyssna.

乐动体育滚球24 april 2019


Effektivare PTS med ny organisation

En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med PTS nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1 mars 2019


Digitaliseringssnurran visar potentialen med digitalisering av kommunal verksamhet

Verktyget beräknar potentiella effektiviseringsvinster av digitalisering.

乐动体育滚球31 januari 2019


Dokument

Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering - PTS-ER-2019:25

乐动体育滚球

20 december 2019


PTS inriktningsplan för spektrumhantering

20 december 2019


PTS spektrumplan som möjliggör testverksamhet för 5G

乐动体育滚球

20 december 2019


Samråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 26 GHz-bandet

乐动体育滚球

乐动体育滚球19 december 2019


KR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen och Telia Company AB (mål 954-19)

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 16 december 2019 avslagit Tele2:s överklagande av PTS beslut att upphäva regleringen på marknaden för fasta telefonitjänster.

乐动体育滚球19 december 2019