Nyheter

乐动体育滚球Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

乐动体育滚球Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Under 2020 tar PTS ta fram ett antal föreskrifter kring tjänster till slutanvändare. Nu genomför PTS en informationsinsamling.

20 januari 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtar synpunkter på de föreslagna reglerna om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

乐动体育滚球17 januari 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen.

17 januari 2020


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

乐动体育滚球9 januari 2020


Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

乐动体育滚球20 december 2019


PTS arrangerar nätverksdag om digital inkludering med DIGG och MFD

tillgänglighet inkludering digital delaktighet nätverksdag pts mfd digg digin
Den 26 maj 2020 arrangeras nätverksdagen Digin för offentlig sektor.

乐动体育滚球19 december 2019


PTS avslutar granskning efter incident i maj 2019.

乐动体育滚球19 december 2019


De avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2020 är nu beslutade.

乐动体育滚球19 december 2019


Obehöriga har vid upprepade tillfällen kunnat lyssna av meddelanden och ändra inställningar i Tele2-kunders röstbrevlådor.

18 december 2019


PTS har undersökt hur 600 operatörer arbetar med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter.

18 december 2019