Bredbandsutbyggnad

乐动体育滚球PTS främjar utbyggnaden av snabbt och säkert bredband i hela Sverige genom att agera möjliggörare.

Vi arbetar med alla kategorier av aktörer som bygger bredband i Sverige. Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå är viktiga för bredbandsutbyggnaden. För PTS är det centralt att stödja och stimulera dessa att aktivt bidra till fortsatt utbyggnad av snabbt och säkert bredband, framför allt i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår.

乐动体育滚球PTS arbetar framförallt med tre verktyg i vårt främjandearbete när det gäller bredbandsutbyggnad:

  • Samverkan
  • Dialog
  • Kommunikation

PTS hanterar idag inte stödmedel för bredbandsutbyggnad. Mer information  finns hos din länsstyrelse eller på respektive webbplatser.

 

Fiberkablar Bredbandsstrategin

Information om bredbandsstrategin

Mindre grusväg och rapsfält Kommuner och regioner

Kommuner och regioners arbete med bredbandsutbyggnad