Bransch

乐动体育滚球Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

Myndigheten uppmanar alla aktörer som behöver radiotillstånd att ansöka i god tid.

乐动体育滚球6 januari 2020


Digitala betaltjänster behöver bli mer tillgängliga

Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

20 december 2019


PTS möjliggör 5G-tester i fler frekvensband

Myndigheten pekar i sin spektrumplan ut frekvensband som är lämpliga för att testa 5G-tekniken. Nu finns fler frekvensband tillgängliga för tester.

20 december 2019


Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

乐动体育滚球20 december 2019


Samråd av förstudie om PTS inriktning för 26 GHz-bandet

PTS föreslår att 5G-teknik i bandet ska möjliggöras för inomhustillämpningar från 2020 och för utomhustillämpningar i hela landet från 2026.

19 december 2019


Nya föreskrifter om avgifter

De avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2020 är nu beslutade.

19 december 2019


Dokument

Remiss Föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

17 januari 2020


PTS förslag till investeringsstöd för bredband PTS-ER 20:02

乐动体育滚球

17 januari 2020


Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering - PTS-ER-2019:25

20 december 2019


PTS inriktningsplan för spektrumhantering

乐动体育滚球

20 december 2019


PTS spektrumplan som möjliggör testverksamhet för 5G

乐动体育滚球

20 december 2019


Samråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 26 GHz-bandet

乐动体育滚球

19 december 2019


KR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen och Telia Company AB (mål 954-19)

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 16 december 2019 avslagit Tele2:s överklagande av PTS beslut att upphäva regleringen på marknaden för fasta telefonitjänster.

19 december 2019


KR: Post- och telestyrelsen och Telia Company AB ./. Tele2 Sverige AB; Tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation, mål nr. 9751-18

Kammarrätten har i dom den 16 december 2019 fastställt PTS skyldighetsbeslut från den 20 februari 2017.

19 december 2019


Avskrivningsbeslut - Finansiell ID-teknik - dnr 19-8763

PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

乐动体育滚球19 december 2019


PTS föreskrifter om avgifter PTSFS 2019:3

乐动体育滚球19 december 2019