乐动体育滚球

Nyheter

Nyheter -

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

9 januari 2020


Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

Myndigheten uppmanar alla aktörer som behöver radiotillstånd att ansöka i god tid.

6 januari 2020


Digitala betaltjänster behöver bli mer tillgängliga

乐动体育滚球 Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

20 december 2019


PTS möjliggör 5G-tester i fler frekvensband

Myndigheten pekar i sin spektrumplan ut frekvensband som är lämpliga för att testa 5G-tekniken. Nu finns fler frekvensband tillgängliga för tester.

20 december 2019


Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

乐动体育滚球 PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

20 december 2019


Dokument -

Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering - PTS-ER-2019:25

乐动体育滚球

乐动体育滚球20 december 2019


PTS inriktningsplan för spektrumhantering

20 december 2019


PTS spektrumplan som möjliggör testverksamhet för 5G

20 december 2019


Samråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 26 GHz-bandet

19 december 2019


KR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen och Telia Company AB (mål 954-19)

乐动体育滚球 Kammarrätten i Stockholm har i dom den 16 december 2019 avslagit Tele2:s överklagande av PTS beslut att upphäva regleringen på marknaden för fasta telefonitjänster.

19 december 2019